Filter

Zuivel, zo zit het!

Vakgebied: biologie
Deelgebied: voeding, dierenwereld
Doelgroep: 1 t/m 8

Producent: Nederlandse Zuivel Organisatie

Lespakket

Dagelijks eten of drinken kinderen zuivelproducten. Zuivel is niet meer weg te denken uit hun leven. Maar welke weg heeft melk afgelegd voor het melkpak thuis in de koelkast staat? Waarom heeft een koe vier magen? Hoe wordt kaas gemaakt? En hoe kan een boer zijn melkveehouderij duurzaam maken? De antwoorden op deze en nog veel meer zuivelvragen vinden leerkrachten en leerlingen in de gratis educatieve materialen over zuivel en op de vernieuwde website zuivelonline.nl

Groep 1 t/m 4

Met het gratis prentenboek 'Tim zoekt de koe' leren kinderen waar melk vandaan komt. Bekijk prentenboek digitaal | prentenboek | vertelplaat | docentenhandleiding | bestel gratis prentenboek en lesmaterialen
Interactieve digibordlessen:
Voor het digibord zijn de ‘Zuivelquiz’ en ‘Waar of Niet waar’ ontwikkeld.

Ga naar de digibordlessen Docentenhandleiding
Groep 5 en 6

Wat is zuivel? Welke weg legt de melk van een koe af? Hoe gaan moderne melkveebedrijven om met duurzaamheid? Met het lesprogramma 'Op de boerderij van Jet’ leren leerlingen uit groep 5-6 van alles over zuivel.
Download werkboekje | docentenhandleiding | Download poster

Ga naar de digitale omgeving
Groep 7 en 8

Hoe wordt kaas gemaakt en waar is melk goed voor? Met het gratis magazine ‘Natuurlijk zuivel’ ontdekken leerlingen uit groep 7-8 alles over over zuivel.
Download 'Natuurlijk zuivel' | docentenhandleiding
In de digitale omgeving kan je o.a. de zuivelquiz doen met de leerlingen.

Ga naar de digitale omgeving

Aanvullend lesmateriaal

- Filmpjes: Zuivelkennis video's | Klokhuis over kaas en / of over boter
- Een spreekbeurt of een werkstuk maken (Zuivelonline - Kids)
- Creatief: Knippen, plakken en kleuren (Zuivelonline - Kids)

De lesmaterialen over zuivel zijn ontwikkeld voor alle niveaus van de basisschool. Deze zijn in te zetten ter vervanging van de lessen uit de methodes over zuivel, voeding of de boerderij. Daarnaast zijn de materialen zeer geschikt als voorbereiding op een bezoek aan een melkveehouderij.

Alle lesmaterialen zijn gratis te bestellen door scholen en bso's.

Meer informatie over ZuivelNL

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) ontwikkelt in opdracht van ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, gratis lesmateriaal voor het basisonderwijs en stelt dat ter beschikking via de vernieuwde website www.zuivelonline.nl. ZuivelNL vindt het belangrijk dat kinderen weten waar melk vandaan komt en een boerderij in de buurt bezoeken.


Volg ZuivelOnline om op de hoogte te blijven