Filter

PRIVACY STATEMENT en en Cookie verantwoording | Portalengroep.nl

Portalengroep.nl respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement legt portalengroep.nl  uit welke gegeven wij over u verwerken en met welk doel. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie is Portalengroep.nl ? 

Portalengroep.nl , gevestigd aan de Dorpsstraat 22, 7251 BB Vorden, zal optreden als de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt portalengroep.nl ?

Verstrekte gegevens

Portalengroep.nl  verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, plaatsnaam, e-mailadres en naam van de school. Als u zich registreert, zullen wij u ook vragen een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen voor als u in de toekomst toegang wilt krijgen om gebruik te maken van de diensten van portalengroep.nl .

Klikgedrag

Portalengroep.nl  probeert op verschillende manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert portalengroep.nl  gebruikersgegevens van ontvangers van nieuwsbrieven en van bezoekers van portalengroep.nl . Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Verderop kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.

Automatisch gegeneerde informatie

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft portalengroep.nl  bepaalde informatie nodig. Portalengroep.nl  verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Deze informatie bestaat uit:

  • het type device (o.a. tablet of smartphone);
  • het IP-adres (en geolocatie) van uw randapparatuur
  • het besturingssysteem dat uw device gebruikt
  • de pagina’s die u bezoekt
  • hoe u uw weg vindt op de website.

Voor welke doeleinden zal portalengroep.nl  uw persoonsgegevens verwerken?

Portalengroep.nl  zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om u via de website diensten aan te bieden;
  • om u de nieuwsbrieven, waarop u bent geabonneerd, toe te zenden;

Gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van portalengroep.nl .

We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Gebruik van gegevens 

Portalengroep.nl  zal de door u verstrekte en in een klantprofiel opgeslagen informatie gebruiken om u nieuwsbrieven van portalengroep.nl  te sturen.
Bovendien is het zo dat als u akkoord gaat met het ontvangen van partner-nieuwsbrieven, uw persoonsgegevens bij Basisonderwijs.online blijven, die u de partner-nieuwsbrief zal sturen. Uw persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan externe organisaties.

Portalengroep.nl  biedt u de mogelijkheid te allen tijde uw voorkeuren te wijzigen en zal u in elke nieuwsbrief of e-mail die u via elektronische weg wordt toegezonden, herinneren aan de mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen en om u af te melden voor verder ontvangst van e-mails. Indien u geen e-mail wenst te ontvangen van portalengroep.nl, kunt u zich nu ook afmelden via info@portalengroep.nl

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons ook telefonisch benaderen: 0575 - 473087

U kunt ook te allen tijde uw wensen aan ons kenbaar maken door ons een brief of een e-mail te sturen op het adres dat onder aan deze Privacyverklaring staat onder het kopje ‘uw rechten’.

U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde eenvoudig wijzigen. Tevens kunt u uw account uit onze database verwijderen. Al uw gegevens zijn dan definitief verwijderd. Let op! Uw account is dan niet meer te herstellen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Als het bedrijf dat portalengroep.nl  deze website beheert, verkocht wordt, dan zullen de persoonsgegevens van onze abonnees en gebruikers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Tevens bestaat de mogelijkheid dat portalengroep.nl  uw persoonsgegevens verstrekt als portalengroep.nl  hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als we van mening zijn dat het noodzakelijk is ter verdediging van onze rechten, bijvoorbeeld om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Wat zijn Cookies en hoe gebruikt Portalengroep.nl  ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw tablet of mobiele telefoon (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van portalengroep.nl

portalengroep.nl  maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal portalengroep.nl  dat niet doen.

Cookies van derde partijen

Analytics cookies

Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

 

Advertising cookies

Om advertenties te serveren, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Als u desondanks deze cookie niet wilt laten plaatsen kunt u dit aangeven op de website van YourChoicesOnline [link: https://www.youronlinechoices.com/be-nl/].

Weten uitgevers door cookies wie ik ben?

Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt portalengroep.nl  cookies?

Andere cookies gebruiken we voor statistische doeleinden. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze websites te vinden. Hiermee kunnen we de website, zowel qua vorm als inhoud, optimaliseren en verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie u bent of wat uw emailadres is.

Tot slot worden op onze site cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ook die cookies registreren geen persoonsgegevens en zijn gekoppeld aan uw browser, niet aan u zelf. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites zo veel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Ook dienen deze cookies soms om te onthouden dat u een bepaalde advertentie al heeft gezien. Zo worden bijvoorbeeld uitingen niet steeds opnieuw getoond aan dezelfde bezoeker.

Waarom zou ik cookies toestaan?

Cookies zijn een belangrijk instrument voor adverteerders om hun boodschap toe te snijden op uw interesses. 

Het blokkeren van cookies zorgt er overigens niet voor dat u geen reclame meer te zien krijgt. De advertenties zijn alleen niet toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kun u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt, dan wel verwijdert, kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Wilt u alleen cookies uitschakelen van derden die cookies plaatsen om uw surfgedrag te registreren, maak dan gebruik van deze link: https://www.youronlinechoices.eu/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Websites van derden

Op de websites vanportalengroep.nl  kunt u hyperlinks aantreffen waarmee u de website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. portalengroep.nl  heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement van portalengroep.nl  heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van portalengroep.nl  zijn verkregen. portalengroep.nl  accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

 

Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van portalengroep.nl . Portalengroep.nl  zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart Portalengroep.nl  uw persoonsgegevens?

portalengroep.nl  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens portalengroep.nl  over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met portalengroep.nl  door een mail te sturen naar info@portalengroep.nl , ons te bellen (0575 - 473087) of door uw verzoek te sturen aan portalengroep.nl , Afdeling Privacy, Dorpsstraat 22, 7251 BB Vorden.

portalengroep.nl  zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of portalengroep.nl  persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt portalengroep.nl u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die portalengroep.nl  over u verwerkt.

U kunt portalengroep.nl  aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. portalengroep.nl  zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, portalengroep.nl  aan uw verzoek zal voldoen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen aan info@portalengroep.nl of ons bellen op 0575 - 473087.