Filter

HoorToren | Voorkom gehoorschade

Vakgebied: Natuur en techniek
Deelgebied: geluid, gehoor, gezondheid
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Producent: VeiligheidNL

Website de HoorToren

Gratis interactief lespakket

Oren zijn wonderen van techniek. Terwijl goed horen voor de meeste kinderen heel vanzelfsprekend is. En gelukkig maar. Toch is het goed dat kinderen zich bewust worden van het belang van een goed gehoor. Dit is het doel van de HoorToren, ontwikkeld door het kenniscentrum letselpreventie VeiligheidNL. De HoorToren is een erkend schoolbreed lespakket voor groep 1 t/m 8.

Meer informatie over gehoorschade bij jongeren en VeiligheidNL

Gehoorschade bij jongeren is een belangrijk gezondheidsprobleem dat gelukkig steeds meer aandacht krijgt. Wat kun je doen en adviseren om gehoorschade bij jongeren te voorkomen? Vroege signalering is belangrijk, net als de juiste voorlichting om jongeren bewust te maken van de risico’s. Lees hieronder wat we allemaal doen.

VeiligheidNL maakt zich, samen met diverse partners, hard voor het voorkomen van gehoorschade door hard geluid in Nederland. De basis van effectieve gehoorschadepreventie bestaat uit het verzamelen van kennis over hoe vaak gehoorschade voorkomt, kennis over ontwikkelingen in risicogedrag en welke preventiemethoden écht werken. Voor VeiligheidNL zijn vroege signalering en voorlichting belangrijke strategieën om gehoorschade bij jongeren te voorkomen.
Ga naar de website voor meer informatie.

 Volg VeiligheidNL om op de hoogte te blijven